Nuoširdus prašymas

– Mieloji mano, vienintele, švelnioji, saldžioji, geroji, karštoji, lieknoji, geidžiamoji, mylimoji, artimoji, nepakartojamoji, nepralenktoji! Vaikeli, šakele, kregždute, žuvyte, žvirbliuk, katyte, letenėle, paukščiuk mano, balandėle, gulbyte, poniute! Aušrele, žvaigždute, avele, saulute, gėlele, varpeli, upeli, rasele, pūkeli, nuostabioji, idealioji, groži mano! Lėlyte, mažute, brangenybe, svajone mano, likime mano, džiaugsmeli, viltie, cariene, dievybe! Dvasios deimante, akių šviesa, širdies […]

Skaityti toliau

Petriuko gauja

Mokytoja klausia vaikų: – Žinote Basanavičių, Kudirką…? Petriukas neiškenčia: – O jūs pažįstate Saulėną, Mindę, Tomelį? – Ne… – Tai ko čia gąsdinat su savo chebrą?

Skaityti toliau