Apie žmonas, prezervatyvus ir spiritą

Brangusis, netekau pusės kilogramo svorio!
– Nusiskutai kojas?

Miršta legendinis automobilio kūrėjas Porše. Danguje ji pasitinka Šventas Petras ir sako:
– Ferdinandai Porše, už nuopelnus automobilių pramonei aš išpildysiu bet kokius tavo norus.
Porše pagalvojo ir sako:
– Leisk man pasikalbėti su Viešpačiu.
Šventas Petras linkteli galvą ir nuveda jį pas Dievą.
Porše jo klausia:
– Dieve, apie ką tu galvojai, kai tvėrei moterį?
– Ką turi omenyje? – nesuprato kūrėjas.
– Tavo kūrinys pilnas klaidų. Štai, žiūrėk:
1. Priekinės dalies aerodinamika galėtų būti geresnė.
2. Triukšmo lygis labai aukštas.
3. Kiekviena mėnesį ji reikalauja penkių arba šešių dienų eksploatacinės pertraukos.
4. Užpakalinė dalis pakabinta per daug laisvai.
5. Jai reikia nuolat atnaujinti stilių.
6. Išmetimo vamzdis per daug arti užpylimo angos.
7. Žibintai dažniausiai būna per dideli.
8. Amortizacinės išlaidos nepalyginimai didesnės už eksploatacijos metu gaunamą naudą.
Dievas pamąstė ir sako:
– Ferdinandai, galbūt tavo žodžiuose ir yra tiesos, bet, remiantis statistika, mano išradimu vyrai naudojasi dažniau, negu tavo.

Žmona gąsdina vyrą:
– Štai parašysiu ant lovos krašto, kad tu durnius, tegul visas miestas tai žino…

Ateina į darbą susisukęs žmogelis ir skundžiasi savo draugeliams:
– Kaip kaklą skauda!
– O kas atsitiko?
– Vakar pradėjo labai nugarą skaudėti, tai žmona ištrynė su spiritu.
– Tai kuo čia dėtas kaklas? – nesupranta draugeliai.
– O jūs kada nors bandėte nusilaižyti sau nugarą?

Jauna moteris iš provincijos atvažiavo į miestą užsidirbt ir įsitaisė tarnaite turtingoj šeimoj.
Vieną kartą, tvarkydama miegamajį, ji rado prezervatyvą ir ėmė jį atidžiai apžiūrinėt.
Tuo momentu į miegamąjį įėjo šeimininkė:
– Ką gi tu, brangute, niekada nematei šito?
– Ne nemačiau.
– Tai ką, jūs savo kaime seksu neužsiimat?
– Nuu, mylimės, žinoma, bet taip, kad SKŪRA NUSILUPTŲ?!?…

Grįžta vyras liūdnas namo iš darbo. Žmona klausia:
– Ko liūlį pakabinęs?
– Tai va, su bendradarbiu susipykau…
– Ir ko nepasidalinot?
– Atėjo jo žmona į darbą, rankose tokį mažiuką šuniuką atsinešė. Na, aš rodau į šunį ir klausiu: „Irgi kalė?“…