Dienos anekdotai

Geria vilkas su zuikiu miške atsisėdę ir žiūri lapė 600 mersu važiuoja ir gęsta. Užgeso, išlipo, priėjo prie vilko su zuikiu ir sako:
– Sveiki vyručiai, turiu problemą su mašina, gal galėtumėt pažiūrėt, patvarkyt. Skoloj neliksiu.
Na ką, jie nuėjo sutvarkė. Baigė darbą, lapė sako:
– Galiu atsidėkot trejopai – duodu bonkę degtinės, natūra arba pavežioju po mišką.
Pasirinko degtinę. Sėdi geria ir taip vilkui mintis kilo. Sako zuikiui:
– Klausyk, zuiki, o tu žinai, kas ta natūra?
– Ne, nežinau.
– Gal pasivyk lapę paklausk, kas tas ta natūra. Gal reikėjo ją pasirinkt.
Zuikis pasivijo ir klausia, kas ta natūra. Lapė atsako:
– Matai, zuiki, aš nusiimu kelnaites, „duodu“ tau, „duodu“ vilkui. Ar aišku?
– Aišku aišku.
Grįžta zuikis pas vilką, sako:
– Sužinojau, kas ta natūra. Ji nusiima kelnaites, „duoda“ man, „duoda“ tau. Man per didelės, tau per mažos. Gerai, kad bonkę ėmėm!

Vyras susipyko su žmona – daugiau nesikalba.
Eidamas miegoti įduoda jai raštelį: „Pažadink mane septintą valandą“.
Ryte atsibuna, kažkaip labai gerai išsimiegojęs, pažiūri į laikrodį – dvylikta valanda! Pašoka iš lovos ir mato raštelį: „Brangusis, kelkis, jau septynios!“.

Firmos savininkas rėkia ant sekretorės:
– Tu ką čia dabar išsigalvoji? Manai, kad jei porą kartų tave nusivedžiau į kavinę ir į lovą pasiguldžiau, tai gali nedirbti?!
– Taip! – atsako sekretorė.
– Kas tau tai pasakė? – toliau rėkia firmos savininkas.
– Ginekologas ir advokatas! – atkerta sekretorė.

Važiuoja suvalkietis taksi per kalnus. Staiga taksi nuslysta nuo skardžio ir lekia į prarają. Suvalkietis pradeda rėkti ant vairuotojo:
– Po velnių, nors skaitliuką išjunkite!

Sėdi varna medyje, laiko snape sūrį. Priėjo lapė ir, nieko nesakiusi, kaip dėjo jai per galvą, pagriebė sūrį ir nubėgo. Varna pakelia galvą, žvaigždutės sukasi ir sako:
– Matai, bl*t, kaip pasakėčią sutrumpino…

Važiuoja blondinė automobiliu. Ją sustabdo kelių policija:
– Labas vakaras. Parodykite, prašau, savo vairuotojo pažymėjimą.
– Ką?! – pasipiktinus šaukia blondinė, – vakar atėmėt, o šiandien vėl prašot parodyt?!