Grybukai

Susitinka du draugai vieno uošvienės laidotuvėse ir sako:
– Nuo ko mirė?
– Grybukų užvalgė.
Po mėnesio susitnka draugai kito draugo uošvienės laidotuvėse, tačiau ant lavono yra mėlynė:
– Nuo ko mirė?
– Grybukų užvalgė.
– Tai iš kur mėlynė?
– Grybukų nenorėjo valgyt.