Kaip įtikti merginai?

Vaikinui labai patiko viena mergina. Todėl jis priėjo prie jos ir prisipažino jai savo jausmus. O jinai jam ir sako:
– Tu turi 3 mersus?
Jis:
– Ne.
Jinai:
– O dviejų aukštų vilą?
Jis:
– Ne.
Nusiminęs jis prieina prie tėvo ir prašo patarimo. Tėvas jam ir sako:
– Nu ką aš galiu pasakyti. Parduosi savo bentlį, nupirksi gi tuos 3 mersus. Bet griauti vilos tris aukštus dėl bobos, sūneli, tai nerimta…