Kaip vyrai ir moterys keičia tepalą?

Moterys

Sustoja servise važiuojant namo.
Išgeria puodelį kavos.
Po penkiolikos minučiu sumoka už darbą ir išvažiuoja.

Išlaidos:
Tepalų keitimas – 50 Lt.
Kava – 2 Lt.
Iš viso: 52 Lt.

Vyrai

Užvažiuoja į autodalių parduotuvę ir uš 100 Lt. nusiperka alyvos, filtrą,
alaus, valiklio rankoms, oro gaiviklį ir pabirų katės tualetui.
Nuvažiuoja į garažą. Pamato, kad bakelis su sena alyva pilnas. Išpila alyvą
ant žemės šalia garažo.
Atsidaro alaus butelį ir jį išgeria.
Pakelia automobilį kėlikliu. Pusvalandį ieško ramsčių.
Randa ramsčius po sūnaus pedaline mašina.
Susinervina, atsikemša butelį alaus ir išgeria.
Pastato po varikliu indą naudotai alyvai.Ieško žiedinio rakto 19×22.
Liaunasi ieškojęs ir paima universalų raktą.
Atsuka išleidimo varžta.
Įmeta jį i karštą alyvą ir, bandydamas ištraukti, nusidegina.
Nusivalo alyvą.
Kol tepalai bėga, išgeria dar alaus.
Ieško filtro rakto.
Liaunasi ieškojęs, praduria filtrą atsuktuvu ir atsuka jį.
Išgeria alaus.
Atėjo draugas. Alyvos keitimas atidedamas rytdienai.
Kitą dieną iš po variklio ištraukia indą su sena alyva.
Išbarsto pakratus katės tualetui ant išlietos alyvos.
Alus. Alaus nėra, visas išgertas vakar.
Nueina į parduotuvę, nusiperka alaus.
Įdeda naują tepalų filtrą, nepamiršęs prieš tai plonu alyvos sluoksniu
ištepti tarpinę
Supila pirmą pusę litro alyvos.
Prisimena apie išleidimo varžtą iš 10 punkto.
Susiranda varžtą senoje alyvoje.
Greitai įsuka jį, kol visa nauja alyva neištekėjo ant grindų.
Slidžioje nuo alyvos rankoje neišlaiko rakto ir susimuša krumplius į aštrų
kraštą.
Iš skausmo krūpteli ir susimuša galvą.
Bjauriai nusikeikia.
Pakelia išsprūdusį raktą ir sviedžia jį.
Keikiasi dar 10 minučių, nes mestas raktas pataike į ant sienos kabantį „Mis
pasaulis 2001″ plakatą ir sumaitojo gražuolės krūtinę.
Viską išvalo,užsiklijuoja pleistru krumplius.
Alus.
Alus.
Įpila dar alyvos.
Alus.
Nuleidžia automobilį nuo ramsčių.
Netyčia sulaužo vieną ramstį.
Pavažiuoja atgal ir užkliudęs išberia likusius kačių tualeto pakratus ant
tepalų iš 23 punkto.
Pabando važiuoti.
Sutinka policiją, paaiškina, kad automobilio dokumentai ir vairuotojo
pažymėjimas liko garaže, papučia į vamzdelį.
Atiduoda vairuotojo pažymėjimą policininkui.
Grįžta į garažą.
Po trijų dienų su draugu pasiima paliktą automobilį.
Išlipant iš automobilio prie garažo įlipa į alyvą, išpiltą 2 punkte,
paslysta, nukrenta į alyvą ir susitrenkia galvą į automobilį

Išlaidos:
Atsarginės dalys – 100 Lt.
Alus – 56 Lt.
Naujas ramstis – 100 Lt.
Bauda už važiavimą išgėrus – 2000 Lt.
Cheminis valymas – 30 Lt.
Iš viso: 2286 Lt