Lenkai ir lietuviai

Du lenkai prašo išmaldos Vilniaus senamiestyje.
Dienos pabaigoje grįžta abu namo. Pirmasis lenkas ištraukia 10 litų smulkiomis
monetomis, antrasis pasideda lagaminą, pilną 10 litų banknotų.
Antrasis tuoj ištraukia mobilų telefoną, užsako brangių užkandžių, gėrimų, panų.
Vienu žodžiu – švenčia! Pirmasis lenkas negali užmigti, vartosi lovoje.
Kitą dieną vėl ta pati istorija pasikartoja. Ir taip visą savaitę..
Galų gale pirmasis neiškentęs klausia antrojo lenko ryte:
– Klausyk, kaip taip išeina? Mes abu ant tos pačios gatvės elgetaujam. Aš tiek mažai parsinešu, o tu pinigais švaistaisi?
Antrasis sako:
– Na pažiūrėk į savo iškabą. Joje parašyta: „Turiu žmoną ir septynis vaikus. Visi badaujam. Paaukokit kiek galit“. Nei vienas normalus lietuvis tau nieko neduos.
O dabar perskaityk mano: „Noriu grįžti atgal i Lenkiją visam laikui. Trūksta tik 10 litų kelionei susimokėt“.