Moterų logika

1. Vyras vėlai pareina i namus. – Meilužę įsitaisei, paleistuvi?!

2. Anksti pareina i namus. – Gal aš už tave dirbsiu, veltėdi?!

3. Daug dirba. – Reikėtų pažiūrėt, ką tu taip dirbi!

4. Mažai dirba. – Šeimos negali išmaitint, išsigimėli!

5. Mažai uždirba. – Iš tavo atlyginimo net katė neturi kuo šikt!

6. Daug uždirba. – Įsivaizduoju, kiek tu nuo manęs nusuki, kai tiek uždirbi!

7. Daug gauna, bet mažai dirba. – Nemaniau, kad teku už bandito!

8. Mažai gauna, bet daug dirba. – Tokių mulkių, kurie artų už skatikus, su šviesa reikia paieškot!

9. Mažai dirba, mažai gauna. – Pažiūrėk į mane – negaliu net gatvėj pasirodyt!

10. Daug dirba ir daug gauna. – Šitiek uždirbi, o aš trečią dieną tais pačiais kailiniais turiu vilkėt!

11. Nepadeda namie. – Aš tau nesisamdžiau namu darbininke!

12. Padeda namie. – Geriau jau ant sofos drybsotum, atgrubnagi!

13. Nedovanoja gėlių. – Kai anytos gimimo diena, tai net mimozų leki pirkt!

14. Dovanoja gėlių. – Kaimynas saviškei visą gėlyną užveisei, o čia mat tris nusususius gvazdikus šiaip ne taip išdrebino!

15. Nekalba švelnių žodžių. – Teisingai mama sakė, kad jie tik iki vestuvių tokie švelnūs!

16. Kalba švelnius žodžius. – Įdomu, kokia pempė tave tokių žodelių išmokė?!

17. Išneša šiukšles. – Pas meilužę išėjo!

18. Neneša šiukšlių. – Lauk iš namų!

19. Žiūri televizorių. – Tu tik ant lovos drybsoti moki!

20. Nežiūri televizoriaus. – Tau tik vienas dalykas galvoje!