Nelegalus prekeivis

Policininkas turguje pastebi piratinių plokštelių prekeivį.
– Tai ką, prekiauji nelegalia produkcija?
– Ką Jūs! Atsinešiau kitiems parodyti savo asmeninę kolekciją.
– Bet aš mačiau, kaip iš tavęs ką tik nupirko!
– Nenupirko! Atėmė! O kad tylėčiau davė pinigų…