Nelemtas žadintuvas

Jonas giriasi bendradarbiui:
– Žinai, šiandien pirmą kartą gyvenime mane prižadino žadintuvas.
– Eik eik, negali būti, kaip?- stebisi tas.
– Žmona į galvą paleido…