Pokštas jaunavedžiams

Mato du berniukai jaunavedžius iš bažnyčios išeinančius. Vienas sako kitam:
– Išgąsdinam tą vyruką?
– Gerai.
Pribėga jie prie jaunosios ir sako:
– Mama, ką tu čia darai?