Skundų nepriimame

Kanceliarijos prekių parduotuvėje:
– Sąsiuvinių turite?
– Ne.
– O tušinukų?
– Ne.
– O flomasterių?
– Ne.
– Duokite tada skundų knygą.
– 7 litai 30 centų, kortele nepriimam…