Kuo skiriasi geometrija nuo barų?..

Kuo skiriasi geometrija nuo barų?
-Geometrijoje pradedi kampais – baigi laipsniais, o bare pradedi laipsniais – baigi kampais.