Užkodavimo paslaugos

Kaimas. Sutinka draugelis kaimyną ir sako jam:
– Einam išgert!
Anas atsako:
– Aš užkoduotas!
– Kaip?! Kas?! Kur?!
– Nueik į Broniaus namus ir tave užkoduos.
Tas nubėga pas Bronių ir sako:
– Girdėjau, kad koduoji nuo alkoholio, aš irgi noriu nebegerti.
Bronius nepasimetęs sako:
– Stok į kampą ir pasilenk.
Tik tas atsistojo į kampą, Bronius jam „barkšt“ į užpakalį ir sako:
– Dar gersi, visas kaimas sužinos!