Užsinorėjo tėvas, kad sūnus pamatytų gyvenimo

Susitinka du dabartiniai lietuviai verslininkai ir vienas sako:
– Klausyk, priimk mano sūnų pas save į darbą, kad truputį gyvenimo išmoktų, nes po vidurinės negali niekur įstoti toliau mokytis…
Antrasis:
– Ai, laisvai. Tegul ateina vieną kartą per savaitę, gaus asmeninę sekretorę, kabinetą, mašiną, telefoną ir kokius 3000 eurų atlyginimą.
Pirmasis:
– Ne ne, tu kad truputį vargo matytų, na žinai, kad gyvent išmoktų…
– Gerai. Tegul dirba 5 dienas per savaitę po 8 valandas, turės savo kabinetą ir gaus 3000 litų atlyginimą.
Pirmasis neiškentęs sako:
– Priimk jį dirbti 5 dienas po 12 valandų, duok jam tik stalą su kieta kėde, versk dirbti sunkius neapmokamus papildomus darbus ir mokėk 500 litų atlyginimą…
Antrasis sako:
– Na ne…nieko nebus …čia aukštąjį reikia baigti.