Draugas – parves tave iš vakarėlio…

draugas

Mama rėkia nuo balkono:
– Petriuk, kur tu?
Tyla. Dar šaukia. Iš krūmų pasigirsta nepatenkintas balsas:
– Na, ko?
– Ką tu ten darai?
– Maryte dulkinu.
– Žiūrėk, tik nerūkyk.

Ateina negras prie dangaus vartų. Šv. Petras klausia:
– Sakyk savo vardą.
Negras:
– Leonardo DiCaprio
– Sakyk tikrą savo vardą,- supyko Petras.
– Taigi sakiau Leonardo DiCaprio,- atkerta negras.
Tada Šv. Petras paima telefoną ir skambina Dievui.

– Ei, Dieve, tai kaip ten buvo su tuo Titaniku, jis paskendo ar sudegė?

Žmona – vyrui:

– Klausyk, norėčiau su tavim susitarti dėl vieno dalyko. Kai aš išeinu iš vonios kambario ir ant mano galvos rankšluostis, žinok, kad aš tavęs nenoriu. Jei ant mano galvos nėra rankšluosčio, suprask, kad aš noriu tavęs.

Vyras:

– O’key. Bet norėčiau ir aš tau kai ką paaiškinti. Jei aš išeinu iš vonios kambario su trauzais, žinok, aš tavęs nenoriu. Jei be trauzų, žinok, kad man dzin … kas tau ant galvos.