Užduotis protinguoliams

Motina vyresnė už savo sūnų 21 metais. Po šešių metų ji bus už jį vyresnė penkis kartus.
Klausimas: kur tėvas?

Sprendimas:
Tarkime, kad sūnaus amžius X, o motinos amžius Y.
Reiškia: X+21=Y
Po šešių metų: 5(X+6)=Y+6
Sprendžiame nesudėtingą 2 lygčių sistemą ir gauname:
5X+30=X+21+6
X=-3/4
Taigi, sūnui dabar -3/4 metų, t.y. minus 9 mėnesiai – reiškia tėvas dabar yra ant mamos…