Apie žmonas, prezervatyvus ir spiritą

Brangusis, netekau pusės kilogramo svorio! – Nusiskutai kojas? Miršta legendinis automobilio kūrėjas Porše. Danguje ji pasitinka Šventas Petras ir sako: – Ferdinandai Porše, už nuopelnus automobilių pramonei aš išpildysiu bet kokius tavo norus. Porše pagalvojo ir sako: – Leisk man pasikalbėti su Viešpačiu. Šventas Petras linkteli galvą ir nuveda jį pas Dievą. Porše jo klausia: […]

Skaityti toliau

Dienos anekdotai

Sėdi kiškis ir vilkas kalėjime. Kiškis – už laikrodžio vagystę, vilkas – už karvės. – Kiški, kiek valandų? – erzina vilkas. – O ką, ar jau laikas karves melžti? Prie gimdymo namų žvėrišku greičiu atlekia automobilis, iš jo iššoka jaunuolis. Atidaro vienas dureles, kitas ir sušuka: – Vaje, žmoną namie užmiršau! – Alio, policija? – […]

Skaityti toliau

Dienos anekdotai

Geria vilkas su zuikiu miške atsisėdę ir žiūri lapė 600 mersu važiuoja ir gęsta. Užgeso, išlipo, priėjo prie vilko su zuikiu ir sako: – Sveiki vyručiai, turiu problemą su mašina, gal galėtumėt pažiūrėt, patvarkyt. Skoloj neliksiu. Na ką, jie nuėjo sutvarkė. Baigė darbą, lapė sako: – Galiu atsidėkot trejopai – duodu bonkę degtinės, natūra arba […]

Skaityti toliau

Moterų logika

1. Vyras vėlai pareina i namus. – Meilužę įsitaisei, paleistuvi?! 2. Anksti pareina i namus. – Gal aš už tave dirbsiu, veltėdi?! 3. Daug dirba. – Reikėtų pažiūrėt, ką tu taip dirbi! 4. Mažai dirba. – Šeimos negali išmaitint, išsigimėli! 5. Mažai uždirba. – Iš tavo atlyginimo net katė neturi kuo šikt! 6. Daug uždirba. […]

Skaityti toliau

Nuoširdus prašymas

– Mieloji mano, vienintele, švelnioji, saldžioji, geroji, karštoji, lieknoji, geidžiamoji, mylimoji, artimoji, nepakartojamoji, nepralenktoji! Vaikeli, šakele, kregždute, žuvyte, žvirbliuk, katyte, letenėle, paukščiuk mano, balandėle, gulbyte, poniute! Aušrele, žvaigždute, avele, saulute, gėlele, varpeli, upeli, rasele, pūkeli, nuostabioji, idealioji, groži mano! Lėlyte, mažute, brangenybe, svajone mano, likime mano, džiaugsmeli, viltie, cariene, dievybe! Dvasios deimante, akių šviesa, širdies […]

Skaityti toliau

Užkodavimo paslaugos

Kaimas. Sutinka draugelis kaimyną ir sako jam: – Einam išgert! Anas atsako: – Aš užkoduotas! – Kaip?! Kas?! Kur?! – Nueik į Broniaus namus ir tave užkoduos. Tas nubėga pas Bronių ir sako: – Girdėjau, kad koduoji nuo alkoholio, aš irgi noriu nebegerti. Bronius nepasimetęs sako: – Stok į kampą ir pasilenk. Tik tas atsistojo […]

Skaityti toliau

Susimovė vyrukas

Žmona siunčia vyrą į parduotuvę, o kad šis nieko nesupainiotų ir ko nereikia nenupirktų, parašė raštelį: 1. Morkos 2. Bulvės 3. Grietinė 4. Kopūstas 5. Duona 6. Kalakutas Grįžta vyras po valandos visas šlapias nuo prakaito, o rankose du didžiuliai maišai. Maišuose: viena morka, dvi bulvės, trys indeliai grietinės, keturi kopūstai, penki kepalai duonos, šeši […]

Skaityti toliau

Žvejyba su plyta

Sėdi žvejys ant kranto, laiko rankoj meškerę, o šalia pasidėjęs plytą. Brenda per rasą, palei upę moteriškė karvių pamelžti, mato žveją ir klausia: – Ką čia veiki? – Žvejoju, – atsako žmogus. – O kam plyta? – klausia moteris. Žvejys ir sako: – Duosi – pasakysiu, neduosi – nesakysiu. Moteris supyko, apšaukė žvejį ir nuėjo […]

Skaityti toliau