Asilas iš tvarto

Studentas kaime priverstas ieškotis nakvynės. Ateina pas ūkininką ir prašo priglausti. Ūkininkas: – Matai, ankštai gyvename. Gali pernakvoti pas mano dukrą vienoje lovoje arba įsitaisyti tvarte. Studentas mąsto: „Turbūt ir duktė to ūkininko baisi, kad su svetimu į lovą guldo. Gal raupsuota kokia…“ Nusprendžia nakvoti tvarte. Ryte studentas prausiasi prie šulinio. Prie jo prieina graži […]

Skaityti toliau