Apie viešnamį, protingą bobutę ir pirmąją naktį

Didelėje parduotuvėje prie vaikino prieina pagyvenusi moteris ir sako: – Jūs toks panašus į mano mirusį sūnų! Gal man pagelbėtumėt? – – Ką gi, mielai. – Kai aš prisipirkusi jau stovėdavau prie kasos, jis visuomet paskutinę akimirką sušukdavo: „Mama, o juk ledų nepaėmėm! “ Ir bėgdavo jų paimti. Aš vis prisimenu. Malonėkit ir jūs šitaip […]

Skaityti toliau